Nickserv


Alle beschikbare commando’s voor NickServ:
ACCESS Wijzig de lijst met toegestane adressen
AJOIN Beheer je autojoinlijst
ALIST Toon kanalen waar je toegang in hebt
CONFIRM Gebruik een bevestigingscode
DROP Annuleer een nickregistratie
GETEMAIL Geeft alle met het gegeven e-mail geregistreerde gebruikers weer
GLIST Toon alle nicks in je groep
GROUP Bij een groep aanmelden
HELP Toont deze lijst en geeft informatie over commando’s
IDENTIFY Identificeer jezelf met je wachtwoord
INFO Toont informatie over de gegeven nick
LIST Toon alle geregistreerde nicks die met het gegeven patroon overeenstemmen
LOGOUT Doet het omgekeerde van het IDENTIFY commando
RECOVER Neemt de controle van je nick weer over
REGISTER Registreer een nickname
RESETPASS Helpt je verloren wachtwoorden te resetten
SASET Stel SET-opties in op een andere nick
SET Opties instellen, inclusief kill bescherming
STATUS Geeft de eigenaarsstatus van de gegeven nick weer
SUSPEND Schors een opgegeven nick
UNGROUP Haal een nick uit een groep
UNSUSPEND Schorsing op gegeven nick opheffen
UPDATE Werkt je huidige status bij, het controleert bijvoorbeeld op nieuwe memo’s

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>